Dezenfeksiyon

oDezenfeksiyon, cansız bir nesne üzerindeki bakteri endosporları (dış şartlara dayanıklı bakteri üreme şekli) dışındaki tüm patojen mikroorganizmaların eliminasyonudur. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddelere dezenfektan denir.

 

oDezenfeksiyon ile elemine edilebilecek patojenler;

1.Bakteriler [Gram (+) ve Gram (-)]

2.Virüsler [Zarflı ve Zarfsız]

3.Mantarlar

4.Sporlar

5.Amipler

6.Yosunlar

 

Dezenfektan kullanılan Sektörler

§Hastane,Ev, Otel, AVM ve Toplu Ulaşım araçları,

§Su ve içecek sektörü,

§Gıda işletmeleri,

§Yüzme ve süs havuzları,

§Ziraat ve Hayvancılık işletmeleri,

§Belediyeler

§Biyofilm Tabaka.

 

FİRMA OLARAK KULLANDIĞIMIZ DEZENFEKTAN ÖZELLİKLERİ

HİDROJEN PEROKSİT+KOLLOİD GÜMÜŞ (PROFESYONEL GRUP ÜRÜNÜ)

oHidrojen peroksit à yüksek düzey dezenfektan
oKolloid gümüş à antimikrobiyal,sinerjist,aktivatör,stabilizatör

DAHA GÜÇLÜ VE STABİLİZE DEZENFEKTAN

 

Gümüş+Hidrojen peroksit      Nasıl Etki Eder ?

1) Kolloid Gümüş’ün etkisi

Kolloid Gümüş, mikroorganizmaya elektrostatik dalgalar yayarak, dış savunma sistemini zayıflatır.

2) Hidrojen Peroksidin etkisi

Mikroorganizma varlığında Hidrojen Peroksidin kinetik enerjisi artar ve gümüşten ayrılarak mikroorganizmaya doğru harekete geçer.

3) Kombine etki

Kolloid gümüşün etkisiyle dış savunma mekanizması zayıflamış mikroorganizma, Hidrojen Peroksidin etkisiyle oksitlenerek DNA’sı yok edilir. Reaksiyondan sonra kullanılan HP, su ve oksijene ayrışır.

4) Depo etkisi

Kullanılan H2O2 , kinetik enerjisini kaybeder ve bir sonraki görevini beklemek üzere geri döner.

 

FİRMA OLARAK KULLANDIĞIMIZ DEZENFEKTAN ÖZELLİKLERİ

oHidrojen peroksit ve kolloidal gümüş içerir
oEtki spektrumu geniştir.
oYüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.
oBakterisit, virüsit, fungusit, algisit, amibisit, sporosit etkilidir.
oBiyolojik olarak yıkımlanır. (Biodegredasyon)
o% 99,99 oranında su ve oksijene ayrışır.
oDoğaya dost, yeni nesil ekolojik dezenfektandır.
o95 °C’ye kadar olan sıcaklıklarda dahi etkinliğini korur.
oRenksiz, tatsız ve kokusuzdur.
oDirenç gelişimi görülmez.
oUygulama dozlarında koroziv değildir.
oGeniş pH aralığında çalışır.
oDepo etkisi vardır.
oAvrupa’da içme sularında kullanım ruhsatı vardır.
oBiyofilme karşı etkilidir.
oBelçika’da ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 kalite yönetim standartlarında üretilmekte ve 40’dan fazla ülkede satışı yapılmaktadır.
oCE sertifikasına sahiptir.
oT.C. Sağlık Bakanlığından ruhsatlıdır.

Sosyal Medyada Paylaş: